ดูหนังออนไลน์ลดการสูดดมฝุ่น PM 2.5

ปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 ของประเทศไทยยังไม่มีวี่แววว่าจะหายไป ถึงจะมีปริมาณที่ลดลงแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่เกิดมาตรฐานอยู่ดี ซึ่งฝุ่น PM 2.5 หากมีการสูดดมเข้าสู่ร่างกายเป็นจำนวนจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ ซึ่งการอยู่บ้านดูหนังออนไลน์ก็สามารถที่จะช่วยลดการสูดฝุ่นเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งการดูหนังที่บ้านที่ดีต้องปฏิบัติอย่างนี้ 1.ติดเครื่องกรองอากาศ ฝุ่นเป็นละอองที่สามารถลอยไปได้ที่ แม้แต่ในบ้านที่ปิดมิดชิด ดังนั้นหากต้องการดูหนังอยู่ภายในบ้านหรือภายในห้องควรทำการติดเครื่องกรองอากาศหรือติดแอร์ที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ไว้ภายในห้อง จะทำให้ฝุ่นที่อยู่ภายในบ้านลดลงอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย 2.อย่าเปิดบ้าน การเปิดบ้านเพื่อรับลมจากภายนอกอาจะเป็นสิ่งที่ดี หากลมธรรมชาติที่เข้ามาในบ้านไม่เต็มไปด้วยฝุ่น PM 2.5 เหมือนตอนนี้ ดังนั้นหากเข้าบ้านแล้ว ควรปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด เพื่อลดการเข้ามาของฝุ่นจากภายนอก และทำการเปิดเครื่องกรองอากาศหรือแอร์เพื่อทำการฟอกอากาศให้สะอาด 3.ปลูกต้นไม้ ต้นไม้เป็นสิ่งที่ช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ได้ดีที่สุด ถึงแม้ว่าการปลูกต้นไม้จะไม่สามารถฟอกอากาศให้สะอาดได้ในทันที แต่การปลูกต้นไม้ไว้ภายในบ้านและนอกบ้านจะช่วยเพิ่มประมาณออกซิเจนในอากาศให้เพิ่มขึ้น และช่วยลดปริมาณฝุ่นได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เมื่อต้องการดูหนังออนไลน์อยู่บ้านเพื่อลดการสูดดมฝุ่น PM 2.5 ให้น้อยลง อย่าลืมที่จะเตรียมบ้านให้ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 ด้วย